CAFÉ+CO
Ghid conformitateComportamentul responsabil și respectarea cerințelor legale în vigoare sunt deosebit de importante pentru café+co ca și parte a grupului de companii LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG. Acest lucru este valabil pentru toți, inclusiv Comitetul executiv, directorii executivi, managementul superior și angajații. Cu toate acestea, în viața de zi cu zi și în relațiile cu terții vor fi respectate nu numai reglementările legale, ci și valorile etice pe care grupul de companii se simte obligat să le îndeplinească.

Ghidul de conformitate stabilește principiile privind managementul transparent, comportamentul etic și corect, precum și gestionarea informațiilor/ proprietății corporative, care sunt obligatorii pentru café+co ca și parte a grupului de companii LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG. Fiecare în parte contribuie la buna funcționare a proceselor operaționale și existența durabilă a companiei. Pentru a încuraja punerea în aplicare optimă a ghidului de conformitate, responsabilii de conformitate locali și şeful biroului de conformitate din cadrul LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG acționează ca persoane de contact.

Înțelegerea comună definită în ghidul de conformitate acționează ca bază pentru o cooperare de succes și profesională atât la nivel intern, cât și extern.

Ghidul nostru de conformitate cuprinde următoarele secțiuni:

1. Respectarea legilor
2. Interzicerea discriminării
3. Concurența loială
4. Acordarea și acceptarea de beneficii/ cadouri și invitații neadecvate
5. Conflictul de interese, gestionarea participațiilor, angajarea secundară
6. Donațiile
7. Sponsorizarea
8. Protecția proprietății corporative și a informațiilor care nu sunt publice